สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

วันที่ตรวจสอบ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

universal design website all
สัญลักษณ์นี้ บอกได้ว่า ทีมงาน Thaiwebaccessibility.com ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ ดังกล่าว
และได้ผ่านมาตราฐาน WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) 

โดยสามารถขอข้อมูลการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวล่าสุดกับทางทีมงาน Thaiwebaccessibility.com ได้ ที่ info(at)thaiwebaccessibility.com