คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ?

ผู้พิการทางสายตา จำนวนมากใช้ คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยโปแกรมช่วย ได้แก่ Screen Reader และ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เพื่อใช้อ่าน/เข้าถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ครับ ดังนั้น เราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะดูเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่เราทำไม่ได้ เพียงแต่ว่า เราจะต้องทำเนื้อหาให้สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) ตามแนวทาง WCAG 2.0 เพื่อให้เขาสามารถใช้งานเว็บไซต์ ได้เท่าๆ กับคนปกติ โดยไม่มีอุปสรรค ต่อการใช้งานเว็บไซต์