แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

WCAG คืออะไร ?

WCAG มาจากคำว่า Web Content Accessibility Guidelines ครับ หรือ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้
โดยการเข้าถึงได้ ทางด้านเนื้อหา ก็หมายถึง สามารถใช้งานเว็บไซต์ หากเปรียบ เว็บไซต์เป็นอาคาร WCAG เหมือนเป็นแนวทางการทำอาคารให้คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีอุปสรรค เช่น มีทางลาดสำหรับ คนนั่ง Wheel Chair หรือ ห้องน้ำแบบบานสไลด์ เพื่อให้ผู้พิการเปิดได้สะดวก เป็นต้น ด้วยหลักการ ที่ว่า พัฒนาเว็บไซต์ ให้ได้มาตรฐาน และ อย่าไปสร้างอุปสรรคในการใช้งานกันครับ
ปัจจุบันเป็น WCAG 2.0 พัฒนาต่อมาจาก WCAG 1.0