เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ คือความต้องการให้มีคนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร/สินค้า/บริการ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของคุณได้มากที่สุด ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคนทุกกลุ่มจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

สำหรับคนส่วนใหญ่สามารถใช้เมาส์ชี้และคลิกเลือกที่จะข้ามไปยังเนื้อหาที่ต้องการ หรือเลือกที่จะข้ามเนื้อหาที่ไม่ต้องการดู/ฟังได้โดยง่าย แต่สำหรับคนที่มีความพิการ หรือมีความบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมาโดยกำเนิด เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ แม้กระทั่งความบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร/สินค้า/บริการ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

ยังคงมีความเข้าใจผิดอยู่มากว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นเว็บที่มีความน่าเบื่อและไม่สวยงาม แต่นั่นไม่ใช่ความจริง เรายังคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่ควรจะมี ในเรื่องของความสวยงาม โดยที่เว็บไซต์นั้นได้รับความใส่ใจในการพัฒนาให้สามารถเข้าถึงได้โดยคนทุกกลุ่ม

ตัวอย่างของการพัฒนาให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้

Alt Text: ข้อความทดแทน
ข้อความทางเลือกที่เทียบเท่ากับรูปภาพที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่เรียกว่า alt text เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน เพราะบนหน้าเว็บมักจะมีภาพเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ แต่บางคนไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพได้หรือบางคนอาจจะมองเห็นแต่ไม่เข้าใจความหมาย ดังนั้นจึงควรที่จะใส่ข้อความให้มีข้อมูลเทียบเท่ากับสิ่งที่ต้องการนำเสนอในภาพ เช่น <img alt="Microsoft" src="excel.png" />

Alt เป็นข้อความที่จะถูกเข้าถึงโดย

  • การอ่านของ screen reader
  • การแสดงผลบน browser ที่แสดงเฉพาะข้อความ
  • แสดงบน browser ทั่วไปเมื่อไม่สามารถ download รูปภาพมาแสดงผลได้

นอกเหนือจากการแสดงข้อความทดแทน เพื่อแสดงข้อมูลสำหรับคนพิการแล้ว alt text ยังมีประโยชน์ในแง่ของการแสดงข้อมูลสำหรับคนทุกกลุ่ม เช่น

  • คนที่ใช้มือถือหรืออุปกรณ์พกพา ที่ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
  • คนที่มีปัญหากับการแสดงรูปภาพ เช่น speed ในการเชื่อมต่อ internet ต่ำ
  • รวมถึงประโยชน์ในเรื่องของการทำ SEO
Date: 
Friday, 1 July 2016