User Experience คือประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราตั้งแต่ต้นจนจบ

UX คืออะไร

User eXperience หรือที่เรียกว่า UX คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) การเข้าถึง (Accessibility) ต่อ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา โดยมุ่งที่ผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

Audio Description คืออะไร

Audio Description (AD) คือคำบรรยายเป็นเสียง ซึ่งก็คือ เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ที่อาจไม่เข้าใจได้ด้วยบทบรรยายเดิมเท่านั้น โดยจะเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงในช่วงที่ไม่มีการสนทนา...

Closed Caption คืออะไร

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Subtitle มาก่อน โดยเป็นการแปลงเสียง จากรายการโทรทัศน์ วิดีโอ มาเป็นข้อความทดแทน ใช้บรรยายคำพูดของตัวละคร ออกมาเป็นข้อความแบบตรง ๆ ตัว แต่ Closed Caption เป็นคำบรรยายแทนเสียง...

Make IT Accessible for Everyone

Make IT Accessible for Everyone

เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้(Web Accessibility) เป็นคำที่ใช้สื่อถึงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้(Usability)  โดยผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งรวมถึงคนสูงอายุ และคนพิการ

เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

Web Accessibility เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ คือความต้องการให้มีคนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร/สินค้า/บริการ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของคุณได้มากที่สุด ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคนทุกกลุ่มจะสามารถเข้าใช้งาน...

Web Accessibility กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

Web Accessibility กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การใช้งานเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มีการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของทางรัฐบาล รวมไปถึงข้อมูลการให้บริการ การศึกษา การค้า ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ...

Web site tools

เครื่องมือที่คนทำเว็บไซต์ไม่ควรพลาด

อยากจะทราบไหมครับ ว่าเว็บไซต์ที่เรามีอยู่ได้มาตรฐานหรือไม่ มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยในการประกอบการทำเว็บไซต์ กำหนดทิศทาง หรือมีอะไรที่จะต้องปรับปรุง กันบ้าง เพื่อให้เว็บไซต์เราติดอันดับ มาลองดูกันครับ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Thailand Government Web Site Standard)

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Thailand Government Web Site Standard)

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หรือ Government Web Site Standard เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ภาครัฐของประเทศไทย มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากล และจะเป็นการยกระดับการพัฒนา e-Government...

Universal Design คืออะไร

Universal Design อาจจะเรียกเป็นไทยว่า อารยสถาปัตย์ หรือ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ออกแบบให้กับคนทุกๆ กลุ่ม โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people with disabilities) เป็นการทำให้ไม่มีอุปสรรค (...

มาตรฐานเว็บไซต์ตามแนวทาง WCAG ของ W3C

หลายเว็บไซต์ไม่ได้ออกแบบรองรับการใช้งานด้วย Keyboard ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งของ WCAG 2.0 ดังนั้น จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของคนหลายกลุ่ม เช่น ผู้ที่ไม่สามารถใช้งาน Mouse ได้ ดังนั้น...

Color Contrast

ค่าการตัดกันของสี (Color Contrast)

ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) นั้น ได้กำหนด ให้มีหลักเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ในเรื่องของ  ค่าการตัดกันของสีของตัวอักษรในเว็บไซต์ (Color Contrast)...

มาตรวจเว็บไซต์กันว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ?

มาตรวจเว็บไซต์กันว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ?

Thaiwebaccessibility.com มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบเว็บไซต์ ว่าได้มาตราฐาน หรือเป็น Web Accessibility หรือไม่ ? โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) โดยสามารถมาตรวจสอบ กันได้ที่...

Pages